امور بانوان دانشگاه، به مناسبت سوم شعبان مصادف با میلاد سراسر نور امام حسین (ع) ، روز سه شنبه ۲۰/۱/۹۸ مراسم قرائت زیارت عاشورا به همراه صرف صبحانه در دانشگاه را برگزار گردید.