برگزاری مسابقات آشپزی با موضوع دستپخت در خوابگاه دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز

 

امور زنان و خانواده و تربیت بدنی  دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱  اقدام به برگزاری مسابقه آشپزی ویژه دانشجویان دختر در خوابگاه دانشجویی نمود.

این مسابقه که با حضور دانشجویان دختر درسه مقطع تحصیلی و با داوری خانم ها دکتر حامدی ، زهرا زارع و افسانه احمدی برگزار گردید و به نفرات اول تا سوم کارت هدیه و به کلیه شرکت کنندگان هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید.