به مناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی مسابقه دازبال بانوان کارمند در تاریخ ۹۸/۰۸/۲۱ برگزار گردید و تیم های برتر به شرح زی می باشند:

تیم اول :زهرا زارع ، مریم تشکر

تیم دوم :طاهره شاهسون  ، فرزانه بهمنی

تیم سوم :  ماریا نجفی ، مریم مویدی