کارگاه کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی با محوریت حرکات ورزشی در محیط کار

به مناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی ، کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی با محوریت حرکات ورزشی در محیط کار ویژه بانوان (کارکنان ، اساتید و همسران ایشان) برگزار شد.

در این کارگاه شرکت کنندگان با حرکات اصلاحی که می توانند هنگام کار انجام دهند تا از آسیب های مرتبط با شرایط فیزیکی محیط کار جلوگیری به عمل آمده یا این           آسیب ها ار کاهش پذیرد، آشنا شدند.