برگزاری پیاده روی صبحگاهی به مناسبت هفته سلامت بانوان

 

به مناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی ، مراسم پیاده روی صبحگاهی در زمین چمن دانشگاه ویژه بانوان (کارکنان ، اساتید و همسران ایشان) برگزار شد.

در پایان مراسم صبحانه دورهمی بانوان نیز انجام پذیرفت.