برنامه جشن هفته ملی کودک روز پنج شنبه ۱۸/۷/۹۸با همکاری کانون پرورش فکری کودکان در مرکز شماره یک این کانون واقع در چهارراه حافظیه برگزار گردید.

این مراسم با حضور فرزندان کارکنان دانشگاه و برای دو گروه سنی ۲ تا ۵ سال و ۶ تا ۱۲ برگزار شد و برنامه های متنوعی از جمله قصه گویی، کاردستی و مسابقه متناسب با گروه های سنی برای ایشان اجرا گردید.

با برگزاری این مراسم در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان ، فرزندان کارکنان با محیط و فعالیت های این کانون هم آشنا شدند.