با توجه به حضور خانم دکتر سلیمانی مقدم از قم ، جلسه پرسش و پاسخ در رابطه با نحوه تعامل با کودکان و نوجوانان ویژه بانوان دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسات شرکت کنندگان سوالات خود در رابطه با نحوه ی رفتار با کودکان و نوجوانان را مطرح و استاد دوره پاسخ های مناسب و کاربردی به ایشان ارائه نمودند.

این جلسات از روز دوشنبه تا چهارشنبه ۱۶ تا ۱۸ مهر ماه در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار گردید.