کارگاه آموزشی " بیماری های شایع زنان و راه های پیشگیری از آن " روز چهارشنبه ۱۰/۷/۹۸ در دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه یک و نیم ساعته  که با حضور بانوان دانشگاه و دختران دانشجو برگزار شد.  استاد مدعو در رابطه با بیماری های شایع زنان مطالب مفید و علمی را بیان نمودند . انتهای جلسه به بررسی و پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان اختصاص یافت.