کسب مقام اول مسابقات داژبال طرح پویش ملی و ارتقا سلامت بانوان شاغل شهرستان شیراز

 

در راستای طرح ملی " ارتقا نشاط و تندرستی زنان شاغل" اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز  روز دوشنبه مورخ  ۲۵/۶/۹۸ مسابقه داژبال ویژه بانوان در سالن حجاب برگزار نمود. در بین شرکت کنندگان کلیه دستگاههای اجرایی و  دانشگاههای شهرستان شیراز دانشگاه صنعتی شیراز موفق به کسب مقام اول  شد.

مقام دوم شهرداری منطقه ۱۰ و مقام سوم اداره منابع طبیعی