چهارمین جلسه هم اندیشی بانوان دانشگاه روز سه شنبه   ۹۸/۰۲/۲۴  و از ساعت ۱۲:۳۰ در سالن کنفرانس ساختمان مدیریت برگزار شد. در این جلسه که با حضور ریاست محترم دانشگاه ، جناب آقای دکتر علویان مهر برگزار گردید، پس از ارائه گزارش مشاور محترم امور بانوان ،سرکار خانم دکتر حامدی، از عملکرد حوزه بانوان دانشگاه ، شرکت کنندگان در جلسه مشکلات اداری خود را با رئیس محترم دانشگاه مطرح نموده و ایشان توضیحات لازم را ارائه نموده اند .